Osma slovenska nevropterološka in ornitološka ekspedicija na Balkan

Zoologi z Oddelka za biologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s Slavčom Hristovskim iz Oddelka za biologijo, Univerza Sv. Cirila in Metoda v Skopju smo organizirali osmo ekspedicijo na Balkan. Sredi junija 2018 smo izvedli zbiranje materiala, ki se je nadaljevalo v vzhodni in južni Makedoniji.

Udeleženca

F. Janžekovič, B. Janžekovič.

POT

Ekspedicija se je pričela v Skopju v smeri Štipa and Kočani, na čudovita riževa polja in k umetnim jezerom. V okolico Velesa in Kočanskega jezera, na termofilne habitate med krajem Kadrifakovo in reko Bregalnico. Vzdolž reke Vardar do mesta Demir Kapija. Ekspedicijo smo zaključili z obiskom  Prespanskega in Ohridskega jezera ter Galičice, hriba med obema jezeroma..