V letu 2015 smo v obiskali Srbijo. Prelepa dežela v osrčju Balkana je ponudila prelepo naravo in zelo gostoljubne ljudi.

Udeleženci
D. Devetak, F. Janžekovič, T. Klenovšek, V. Klokočovnik, J. Podlesnik.

POT/TOUR
21. – 28. Junij 2015
Maribor – Pirot – Dimitrovgrad – Niš – Nacionalni park Tara – Maribor.