Junija 2011 smo popisovali favno mrežekrilcev naravnega rezervata Jasen in našli nekaj novih vrst za Makedonijo.

Udeleženci
F. Janžekovič, D. Devetak, V. Klokočovnik

POT/TOUR
5. 7. – 12. 7. 2011
Skopje – Jasen: Kula – Jezero Kozjak – Blizansko – Vlaka – Nova Breznica – Rudine – Selište – Boro Pole – Karadžica – Gorna Belica – Treska – Katlanovo – Skopje.