In June 2011, we were sampling and cataloging the Neuropteran fauna in the Reserve Jasen and found some new species for the territory of Macedonia.

Participants
F. Janžekovič, D. Devetak, V. Klokočovnik

Tour
5 – 12 July 2011
Skopje – Jasen: Kula – Lake Kozjak – Blizansko – Vlaka – Nova Breznica – Rudine – Selište – Boro Pole – Karadžica – Gorna Belica – Treska – Katlanovo – Skopje.