Participants

D. Devetak, F. Janžekovič, T. Klenovšek, V. Klokočovnik, J. Podlesnik.

TOUR

25 June – 2 July 2014

Ljubljana – Tiranë – Elbasani – Lake Ohrid – Korça – National park (Parku Kombëtar) Bredhi i Drenovës – Gramoz Mountains – Erseka – Gërmenji – Butrint (Roman excavations) – Saranda – National park Divjaka-Karavasta (Parku Kombëtar Divjakë Karavasta) – Berati.